Вашиот прелистувач не поддржува JavaScript кој е неопходен за правилно функционирање на сајтот.

Лиценци за заемна каталогизација

COBISS Кооперативен онлајн библиографски систем и сервиси COBISS

Постапка за добивање лиценца

Постапката за добивање лиценца за заемна каталогизација се одвива во согласност со Правилникот за издавање дозволи за заемна каталогизација од 26.3.2010.

Кандидатот, најпрво во Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“-Скопје, мора да го посети курсот Користење на програмската поддршка COBISS2/Каталогизација - креирање записи. Откако по завршениот курс ќе добие корисничко име за креирање записи во тестната околина за заемна каталогизација, практично почнува да се оспособува за добивање лиценца на тој начин што во тестната околина самостојно креира 30 библиографски записи и соодветни нормативни записи.

Записите, врз основа на доставено барање, ги проверува Комисијата за доделување лиценци за заемна каталогизација.

По добивање на лиценца за заемна каталогизација, библиотекарот добива привилегија за креирање библиографски записи за монографски публикации во заемната база на податоци и во локалната база на податоци.

Датум на последна измена: 20. 2. 2015


ОНЛАЈН-ЕВИДЕНЦИИ

Пристап до регистрациите

Регистрирани корисници
ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОРТАЛОТ

Ваша е-пошта:

Лозинка:

Дали ви е потребна помош?

Телефон:
(02) 3230 151, лок. 200

Е-пошта: cobissizo@nubsk.edu.mk

© 1997-2019 IZUM | V 3.15.1 |